More
  Ana SayfaEKONOMİOtomobil Alım Satım Düzenlemesi Açıklandı!

  Otomobil Alım Satım Düzenlemesi Açıklandı!

  Otomobil Alım Satım Düzenlemesi Açıkladı! Otomobil alım satımları ile ilgili düzenleme Resmi Gazetede yayınlandı. Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik uyarınca artık alım satımlarda taşıtın değerine göre uzun vadeli taksit yapılabilecek.

  Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’inde taşıt alım satımları ile ile ilgili kurallar açıklandı. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre; taşıt satışlarında değere göre 24 ile 60 ay arasında taksitlendirme yapılabilecek.

  Eğer taşıtın fatura değeri 120 bin TL ve altındaysa 60 ay taksit yapılacak. 120 bin TL ve 300 bin TL arasında olanlar için taksit süresi 48 ay olarak açıklandı. Bunun yanında 300 bin TL ile 750 bin TL arasında olanlara 36 ay taksit yapılabilecek. 750 bin TL üstü değeri olanlara ise24 ay taksit yapılacak.

  Resmi Gazete’de taksitlendirme açıklaması şu şekilde verildi:

  PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR

  HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

  DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

  “ç) Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay,  yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay,”

  MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

  En Çok Okunanlar