“Kendim yapabilmem için bana yardım et.”
Bu cümle Montessori Pedagojisinin ana fikridir. Bu, çocuğa kendi deneyimlerini yapması için fırsat tanımak ve bunu gerçekleştirebilmesi için de gerek duyduğu olanakların sağlanması anlamına gelir.

1

Montessori Eğitimi geleneksel modellerden farklı bir eğitim sistemidir.

– Eğitim, her çocuğa özel  programlanır ve uygulanır.

– Her çocuk bireydir, kendi hızında eğitim alır.

– Çocuklar karışık yaş uygulaması ile kendi gelişim seviyelerine göre eğitim alır.

2Montessori’de Her Çocuğun Seçim Özgürlüğü Vardır

– Çocuk çalışmayı bitirmeye zorlanmaz. Kesintisiz çalışma döngüsü vardır.  Doyuma ulaştığında kendi öğrenme döngüsünü tamamlar.

– Kendi çalışmasını kendi seçen çocuk, mükemmelleşmek için kendi içgüdüsüyle tekrar yapar.

– Yapılan hata öğretmenler tarafından gösterilmez, materyaller hata kontrolü içerdiği için çocuklar tarafından öğrenilir.

3Montessori’de Çocuğun Hareket Özgürlüğü Vardır

– Planlanmış çevre öz disiplin sağlar. Ne istediğini bilerek hareket eden çocuk  disiplinli davranır.

– Hareket etmek çocuğun büyümesi için en önemli ihtiyaçtır. Bu sayede çocuğun hem zihni, hem beden kontrolü gelişir.

4– Montessori öğrencileri aktiflerdir, dilediklerince hareket ederler.

Montessori sınıflarında çocuklar kendi gelişim çizgilerinde ihtiyaç duydukları çalışmaları seçme özgürlüğüne sahiptirler. Çocuklara öğretmenin seçtiği çalışma dayatılmaz. Çocuğa yapacağı çalışmayı seçme özgürlüğü verilir. Her çocuk bireysel gelişim ihtiyacını karşılayacak, optimum gelişimini destekleyecen alana yönelmekte özgürdür. Ancak çocuklardan çalışmaların amacına ulaşmasını destekleyen uygulama kurallarına  veya sınıf ortamında nasıl davranılacağı ile ilgili kurallara uymaları beklenir.

5

Montessori sınıflarında çocuklara istedikleri çalışmayı yapabilme özgürlüğüne, bu çalışmalarla yaratıcılıklarını kullanma ve geliştirme fırsatına sahiptirler.

Çocuk yapacağı çalışmayı seçtikten sonra öğretmen çalışmanın kurallarını, yani nasıl uygulanacağını çocuğa net bir şekilde, adım adım gösterir. Her çalışmanın çocuğun gelişimini destekleyen bir amacı vardır ve çalışmayı bu amaca ulaşmayı destekleyecek şekilde gerçekleştirmek gerekir.  Çalışmanın uygulamasına yönelik kuralların varlığı bu nedenledir. Ancak çocuk çalışmayı, temel prensibini kavradıktan sonra, amacına uygun farklı yaratıcı şekillerde de uygulayabilir.

6

Montessori materyalleri kolaydan zora, somuttan soyuta farklı şekillerde uygulamalara imkan tanır.

Her çocuk tüm bu materyal ve uygulama seçeneklerinden kendi gelişimine en uygun çalışmayı seçer ve kendi seçimi doğrultsunda hareket etmenin beslediği iç motivasyonla çalışır. Seçtiği çalışmayı başardığında bir sonraki zorluk seviyesine yine içten gelen bir istekle geçer. Montessori metodu her çocuğun kendi sınırlarını bir üst seviyeye geçişi destekleyecek şekilde zorlamasını desteklerken henüz hazır olmadığı zorluk seviyesindeki çalışmalarda zorlanması sonucu özgüveninin zedelenmesine, motivasyonunu kaybetmesine engel olur. Her çocuk bu sayede kendi potansiyelini açığa çıkarabilir.

7

Okul öncessi dönemdeki çocuklar oyun veya çalışma arasındaki farkın ayrımında değildirler.

Onların için Montessori sınıfında yapılan her çalışma aslında bir oyundur. Büyüklerini gözlemlemeyi ve taklit etmeyi çok sevdikleri bu yaş döneminde günlük yaşam becerilerini de kapsayan çalışmalar yapmak onları en sevdikler oyunu oynarken olduğu gibi mutlu eder.

8

Montessori sınıfında çocuklar bireysel veya birlikte çalışma seçeneğine sahiptirler.

Montessori uygulamaları çocuğun bireysel çalışmayı tercih ettiği erken çocukluktaki parallel oyun döneminde bireysel uygulamalara daha çok yer veririken 6 yaştan itibaren gtup çalışmalarına ağırlık verir. Fakat her yaş grubunda çocuk yalnız bireysel değil diğer çocuklarla birlikte çalışma şansına da sahiptir. Ayrıca özellikle okul öncesi dönem Montessori sınıflarında farklı yaş gruplarından çocukların bir arada bulunması büyük çocuklara uzmanlaştıkları çalışmaları küçüklere öğretme, küçüklere de büyüklerle birlikte çalışarak öğrenme ortamı sağlar.