Bir evcil hayvanla büyümek çocukların zihinsel gelişimini nasıl etkiliyor?
Hayvanları çok seviyor ve evcil hayvan bakımı üstlenmek istiyor; ancak çocuğunuzun zarar görme ihtimali olduğunu düşünerek bu durumdan vazgeçiyor olabilirsiniz. Evcil hayvanların, çocuğunuzun sağlığını tehdit edebileceği yönündeki soru işaretleri zihninizi meşgul ediyorsa size iyi bir haberimiz var: Evcil hayvan bakımı, çocukların gelişimi açısından son derece faydalı. Ayrıca araştırmalar da bir evcil hayvanla büyüyen çocukların zihinsel gelişimini, diğerlerine göre daha sağlıklı şekilde tamamladığını gösteriyor. Aşağıda evcil hayvanların çocukların zihinsel gelişimine hangi yönlerden katkıda bulunduğunu bulabilirsiniz:

Sevgi ve güven duygusu aşılar
Evcil hayvanla büyüyen çocuklar, sevgiyi ve güven duymayı daha hızlı öğrenir. Hayvan sevgisi ve hayvan hakları duyarlılığı, çocuklara küçük yaştan itibaren kazandırılması gereken bilinç duygularıdır. Ebeveynlerin evcil hayvanlara karşı gösterdiği sevginin çocuklar tarafından örnek alınmasıyla beraber, hayvanlardan korkulmaması gerektiği bilinci oluşmaya başlar. Hayvanda gözlemlenebilen; sevgi, mutluluk, üzüntü, sadakat, koruma gibi duygular çocuklar tarafından model alınabilir. Hayvan sevgisi ve zarar görmeyeceği düşüncesi oluştuğunda, güven duygusu da gelişim gösterir.

Sorumluluk kazandırır
Evcil hayvanla büyüyen çocukların, evcil hayvanın bakımını yakından takip edebilmeleri sayesinde sorumluluk bilinçleri de hızlı bir şekilde gelişmeye başlar. Evcil hayvana sahip ailelerin, zamanla çocuklarına da bakım konusunda bazı görevler vermeleri, çocukların kendi başlarına sorumluluk almaktan korkmamalarını sağlar. Küçük yaşlardan itibaren bu sorumluluğu alabilen çocuklarsa, ileride özgüveni yüksek, sorumluluk almaktan çekinmeyen ve başkalarına ihtiyaç duymadan hayatta kalabilen yetişkinler demektir.

Sosyal gelişime katkı sağlar
Evcil hayvanlarla sosyal iletişimi sağlayabilen çocuklar, sosyal yönü gelişmiş bireyler olarak yetişir. Sosyal ortamlara daha kısa sürede adapte olmaları açısından, çocuğun evcil hayvanlarla olan iletişimi etkin rol oynar. Sosyal ilişkileri güçlü olan çocuklar, paylaşıma açık, dışa dönük olur ve daha kolay arkadaşlık kurar. Aynı zamanda hayvan davranışlarını gözlemleyen çocuk, insan davranışlarını da anlamlandırma becerisi kazanır. Hayvanlar da insanlar gibi doğar, büyür, çoğalır, ölürler. Çocuğun bu durumlara yakından tanık olması, bilinçli bir ebeveyn yaklaşımıyla, çocuğa duygusal hassasiyet kazandırır ve onu güçlendirir.
Aile içi iletişim güçlenir
Evcil hayvanı olan ailelerde, bireyler arası iletişim de güç kazanır. Bir evcil hayvana bakmak, aile bireylerinin bir arada daha fazla ve daha kaliteli vakit geçirmesini sağlar. Ayrıca kardeşler arasındaki bağı güçlendirir ve paylaşabilecekleri bir ortak bir ilgi alanı oluşturur.

Evcil hayvanlar empatiyi öğreten birer oyun arkadaşıdır
Evcil hayvanlar tıpkı çocuklar gibi o ailenin bir üyesidir. Özellikle ailelerinin bu şekilde bir yaklaşımı olduğunu gören çocuklarda empati duygusunun daha gelişmiş olduğu bilim tarafından kanıtlanmış bir gerçek. Bunu sağlayan şeyse büyük oranda çocukların hayvanlarla birlikte oynadığı oyunlar. Kendi türü dışında bir canlıyla da tıpkı diğer arkadaşlarıyla oynadığı gibi oyunlar oynayabilmesi, çocuğun paylaşma ve empati yetilerini daha iyi kazanmasını sağlar.

Anne ve babaların temkinli yaklaştığı durumlardan olan evcil hayvan bakımının, çocukların zihinsel gelişimi üzerindeki olumlu etkileri yadsınamaz. Eğer çocuğunuzun alerjik bir hassasiyeti bulunmuyorsa, evcil hayvanınızın rutin kontrollerini ve aşılarını yaptırdığınız sürece korkulacak bir durum olmadığını bilmelisiniz. Evcil hayvan ve çocuk arasındaki iletişimin sağlıklı ilerleyebilmesi için çocuğunuzu yalnız bırakmayın, doğru bağı kurması için yönlendirme sağlayın.